วันที่
ชื่อเรื่อง
26  เม.ย. 2566
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ศพด.บ้านวังน้ำใส ประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๖ จำนวน ๑๖ วัน จำนวนเด็ก ๒๗ คน คนละ ๓๖ บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  เม.ย. 2566
จ้างจ้างซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลนาทอง จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  เม.ย. 2566
ซื้อวัสดุไฟฟ้าองค์การบริหารส่วนตำบลนาทอง จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  เม.ย. 2566
ซื้อวัสดุไฟฟ้าองค์การบริหารส่วนตำบลนาทอง จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  มี.ค. 2566
จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกในการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้แก่สุนัขและแมวในพื้นที่ตำบลนาทอง จำนวน 995 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  มี.ค. 2566
จ้างที่ปรึกษาสำรวจความพึงพอใจในการให้บริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนตำบลนาทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  มี.ค. 2566
จ้างตกแต่งริ้วขบวนพาเหรด ตามโครงการแข่งขันกีฬาเยาวชนต่อต้านยาเสพติด (นาทองเกมส์)และกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์สร้างสามัคคี ท้องถิ่น ท้องที่ ประจำปี 2566 ระหว่างวันที่ 25-26 มีนาคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  มี.ค. 2566
ซื้อตามโครงการรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันและกำจัดโรคพิษสุนัขบ้า จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  มี.ค. 2566
ซื้อเสื้อทีมนักกีฬาทุกหมู่บ้าน และนักกีฬาพื้นบ้าน ตามโครงการแข่งขันกีฬาเยาวชนต่อต้านยาเสพติด (นาทองเกมส์)และกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์สร้างสามัคคี ท้องถิ่น ท้องที่ ประจำปี 2566 ระหว่างวันที่ 25-26 มีนาคม 2566 จำนวน 204 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  มี.ค. 2566
จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะและรถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลนาทอง จำนวน 2 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง