วันที่
ชื่อเรื่อง
30  พ.ย. 2565
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแบก(สามัคคี) ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๕ จำนวน ๒๐ วัน จำนวนเด็ก ๒๖ คน คนละ ๒๑ บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  พ.ย. 2565
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ศพด.บ้านนาทอง ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๕ จำนวน ๒๐ วัน จำนวนเด็ ๑๓ คน คนละ ๒๑ บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  พ.ย. 2565
ซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ขนาด 24,000 บีทียู รวมค่าติดตั้ง จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  พ.ย. 2565
จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์ องค์การบริหารส่วนตำบลนาทอง หมายเลขทะเบียน 82-1359 มหาสารคาม จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  พ.ย. 2565
จ้างซ่อมแซมเครื่องปริ้นเตอร์องค์การบริหารส่วนตำบลนาทอง ยี่ห้อ Brother MFC-9140 CDN (กองสังคมสงเคราะห์) จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  พ.ย. 2565
จ้างซ่อมแซมเครื่องปริ้นเตอร์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแบก(สามัคคี) ยี่ห้อ RICOH SP C261DNW จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  พ.ย. 2565
จ้างติดตั้งระบบอินเตอร์เน็ตขององค์การบริหารส่วนตำบลนาทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  พ.ย. 2565
จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาทอง จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  พ.ย. 2565
จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะองค์การบริหารส่วนตำบลนาทอง หมายเลขทะเบียน 81-4055 มหาสารคาม จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  พ.ย. 2565
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ศพด.บ้านแบก (สามัคคี) ประจำเดือน ตุลาคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จำนวน ๑๘ วัน จำนวนเด็ก ๒๗ คน คนละ ๒๑ บาท เป็นเงิน ๑๐,๒๐๖ บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง