วันที่
ชื่อเรื่อง
18  พ.ย. 2565
จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์ องค์การบริหารส่วนตำบลนาทอง หมายเลขทะเบียน 82-1359 มหาสารคาม จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  พ.ย. 2565
จ้างซ่อมแซมเครื่องปริ้นเตอร์องค์การบริหารส่วนตำบลนาทอง ยี่ห้อ Brother MFC-9140 CDN (กองสังคมสงเคราะห์) จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  พ.ย. 2565
จ้างซ่อมแซมเครื่องปริ้นเตอร์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแบก(สามัคคี) ยี่ห้อ RICOH SP C261DNW จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  พ.ย. 2565
จ้างติดตั้งระบบอินเตอร์เน็ตขององค์การบริหารส่วนตำบลนาทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  พ.ย. 2565
จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาทอง จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  พ.ย. 2565
จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะองค์การบริหารส่วนตำบลนาทอง หมายเลขทะเบียน 81-4055 มหาสารคาม จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  พ.ย. 2565
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ศพด.บ้านแบก (สามัคคี) ประจำเดือน ตุลาคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จำนวน ๑๘ วัน จำนวนเด็ก ๒๗ คน คนละ ๒๑ บาท เป็นเงิน ๑๐,๒๐๖ บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  พ.ย. 2565
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ศพด.บ้านนาทอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จำนวน 18 วัน จำนวนเด็ก 13 คน คนละ 20 บาท เป็น เงิน 4,914 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  พ.ย. 2565
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ศพด.บ้านวังน้ำใส ประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๕ จำนวน ๒๒ วัน จำนวนเด็ก ๒๗ คน คนละ ๒๑ บาท เป็นเงิน ๑๒,๔๗๔ บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  พ.ย. 2565
ซื้อซื้ออาหารเสริม (นม) ให้กับ โรงเรียน 3 แห่ง จำนวนเด็ก 294 คน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 4 ศูนย์ จำนวนเด็ก 85 คน สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาทอง ชนิดถุง นมพาสเจอร์ไรส์ รสจืด ขนาด 200 ซีซี. จำนวน 8,338 ถุง ๆ ละ 6.58 บาท จำนวน 22 วันทำการ ประจำเดือน พฤศจิกายน 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง