องค์การบริหารส่วนตำบลนาทอง อำเภอเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม : www.mknatong.go.th

 
 
รายงานการคลัง


งบแสดงฐานะทางการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2563

    รายละเอียดข่าว

งบแสดงฐานะทางการเงิน  ประจำปีงบประมาณ  2563

    เอกสารประกอบ

งบแสดงฐานะทางการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2563
 
    วันที่ลงข่าว
: 23 มี.ค. 2564
    ผู้ลงข่าว :