องค์การบริหารส่วนตำบลนาทอง อำเภอเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม : www.mknatong.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 197 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 จดหมายข่าวองค์การบริหารส่วนตำบลนาทอง ประจำเดือนมีนาคม 2567 [ 29 มี.ค. 2567 ]9
2 กิจกรรมวันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2567 [ 18 มี.ค. 2567 ]5
3 จดหมายข่าวองค์การบริหารส่วนตำบลนาทอง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2567 [ 29 ก.พ. 2567 ]6
4 โครงการขยะเปียกลดโลกร้อน กิจกรรมการดำเนินงานการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการเชิงกลยุทธ์แนวใหม่ RE-X-RAY เพื่อบรรลุเป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ [ 2 ก.พ. 2567 ]70
5 ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy [ 29 ม.ค. 2567 ]7
6 จดหมายข่าวองค์การบริหารส่วนตำบลนาทอง ประจำเดือนมกราคม 2567 [ 3 ม.ค. 2567 ]4
7 จดหมายข่าว ประจำเดือน พฤศจิกายน 2566 [ 6 ธ.ค. 2566 ]13
8 📢📢ประชาสัมพันธ์จากองค์การบริหารส่วนตำบลนาทอง📢📢 โดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม อบต.นาทอง 😁 มารู้จักของประเภทถังขยะกัน! 1. ถังขยะสำหรับขยะอินทรีย์ ขยะเปียก (สีเขียว) ขยะอินทรีย์ คือ ขยะที่เน่าเสียและย่อยสลายได้เร็ว เช [ 13 พ.ย. 2566 ]45
9 📣📣ประชาสัมพันธ์จากองค์การบริหารส่วนตำบลนาทอง เรื่องสื่อความรู้เกี่ยวกับการป้องกันตนเองจากโรคติดเชื้อไวรัสซฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺิกาและโรคไข้เลือดออก ❗️ ระบาดมากในช่วงฤดูฝนและฤดูหนาว ⛈ ##อย่าลืมดูแลสุขภาพกันน้าทุกคนด้วยความห่วงใย จา [ 10 พ.ย. 2566 ]9
10 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาทอง เรื่องแจ้งให้เจ้าของป้ายหรือผู็ครอบครองป้ายที่ติดตั้งอยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลนาทองอันต้องเสียภาษีป้าย ปี 2567 รับและยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษีป้ายต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ [ 24 ต.ค. 2566 ]34
11 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาทอง เรื่องประชาสัมพันธ์กฎกระทรวงกำหนดอัตราภาษีป้าย พ.ศ.2563 [ 24 ต.ค. 2566 ]24
12 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาทอง เรื่องการชำระภาษีผ่านทางธนาคาร [ 24 ต.ค. 2566 ]23
13 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาทอง เรื่องการยื่นคำร้องติดตั้ง รื้อถอน เปลี่ยนแปลงข้อความป้าย [ 24 ต.ค. 2566 ]22
14 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาทอง เรื่องประกาศใช้ข้อบัญญัติประจำปีงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2567 [ 29 ก.ย. 2566 ]23
15 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาทอง เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์การบริหารส่วนตำบลนาทอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 อำเภอเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม [ 27 ก.ย. 2566 ]24
16 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาทอง เรื่องช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติต่ออง๕ืการบริหารส่วนตำบลนาทอง [ 18 ก.ย. 2566 ]4
17 อบต.นาทองขอประชาสัมพันธ์ขอความร่วมมือในการงดเพาะปลูกข้าวนาปีต่อเนื่อง [ 15 ก.ย. 2566 ]24
18 รายงานผลการดำเนินงานการจัดชื้อจัดจ้าง ประจำเดือน สิงหาคม 2566 [ 4 ก.ย. 2566 ]21
19 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาทอง เรื่องรายชื่อผู้ขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดประจำปีงบปรมาณ 2566 [ 3 ส.ค. 2566 ]31
20 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนการเจ็บป่วยจากการกินเห็ดพิษ [ 26 ก.ค. 2566 ]27
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10