องค์การบริหารส่วนตำบลนาทอง อำเภอเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม : www.mknatong.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 132 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 จดหมายข่าว ประจำเดือนธันวาคม 2565 [ 29 ธ.ค. 2565 ]2
2 จดหมายข่าว ประจำเดือนพฤศจิกายน 2565 [ 30 พ.ย. 2565 ]8
3 โครงการถังขยะเียกลดโลกร้อน [ 21 พ.ย. 2565 ]15
4 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาทอง เรื่องกำหนดขั้นตอนและระยะเวลาำเนินการภาษีที่ดินและสิ่งปปลูกสร้าง ประจปี 2566 [ 7 พ.ย. 2565 ]18
5 จดหมายข่าว ประจำเดือนตุลาคม 2565 [ 1 พ.ย. 2565 ]14
6 จดหมายข่าว ประจำเดือนกันยายน 2565 [ 3 ต.ค. 2565 ]11
7 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาทอง เรื่องประกาศใช้ข้อบัญัญติงบปปรมาณรายจ่าย ประจำปีงบปรมาณ 2566 [ 27 ก.ย. 2565 ]26
8 จดหมายข่าว ประจำเดือนสิงหาคม 2565 [ 1 ก.ย. 2565 ]11
9 จดหมายข่าว ประจำเดือนกรกฎาคม 2565 [ 1 ส.ค. 2565 ]11
10 จดหมายข่าว ประจำเดือนมิถุนายน 2565 [ 1 ก.ค. 2565 ]11
11 จดหมายข่าว ประจำเดือนพฤษภาคม 2565 [ 1 มิ.ย. 2565 ]12
12 แบบสำรวจความพึงพอใจของระชาชนต่อการจัดการบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 23 พ.ค. 2565 ]92
13 จดหมายข่าว ประจำเดือนเมษายน 2565 [ 2 พ.ค. 2565 ]12
14 แจ้งประชาสัมพันธ์การขยายเวลาการดำเนินการและลดค่าภาษีที่ดินและสิ่งลูกสร้างประจำปี 2565 [ 18 เม.ย. 2565 ]92
15 จดหมายข่าว ประจำเดือนมีนาคม 2565 [ 1 เม.ย. 2565 ]11
16 จดหมายข่าว ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2565 [ 1 มี.ค. 2565 ]11
17 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาทอง เรื่องการรับสมัครสอบบุคคลเพื่อดำเนินการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง [ 3 ก.พ. 2565 ]142
18 จดหมายข่าว ประจำเดือนมกราคม 2565 [ 1 ก.พ. 2565 ]10
19 ประกาศองค์การบรืชิหารส่วนตบลนาทอง เรื่องปประชาสัมพันธ์โครงการออการออกให้บริการรับชำระค่าธรรมเนียมเก็บขนขยะมูลอยนอกสถานที่ ประจำำปีงบปประมาณ 2565 [ 24 ม.ค. 2565 ]138
20 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาทอง เรื่องรายชื่อผู้ได้รับความช่วยเหลือจาการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ถุงยังชีพ [ 17 ม.ค. 2565 ]133
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7