องค์การบริหารส่วนตำบลนาทอง อำเภอเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม : www.mknatong.go.th

 
 
ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ


รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2564

    รายละเอียดข่าว

รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน  ธันวาคม  2564    เอกสารประกอบ

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2564
 
    วันที่ลงข่าว
: 6 ม.ค. 2565
    ผู้ลงข่าว :