องค์การบริหารส่วนตำบลนาทอง อำเภอเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม : www.mknatong.go.th

 
 
จัดซื้อ-จัดจ้าง


ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาทอง เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านแบกหมู่ที่ 1

    รายละเอียดข่าว

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาทอง  เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านแบกหมู่ที่  1  ไปหนองแบก  ขนาดกว้าง  4  เมตร  ยาว  1,000  เมตร  หนา  0.15  เมตร  หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า  4,000  ตารางเมตร    เอกสารประกอบ ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาทอง เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านแบกหมู่ที่ 1
 
    วันที่ลงข่าว
: 29 ก.ย. 2565
    ผู้ลงข่าว :