องค์การบริหารส่วนตำบลนาทอง อำเภอเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม : www.mknatong.go.th

 
 
จัดซื้อ-จัดจ้าง


ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาทอง เรื่องประประกาศผู้ชนการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านแบก หมู่ 7

    รายละเอียดข่าว

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาทอง  เรื่องประประกาศผู้ชนการเสนอราคา  ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  บ้านแบก  หมู่ 7  ไปตบลเขื่อนขนาดกว้าง  4  เมตร  ยาว  1,000  เมตร  หนา  0.15  เมตร  หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า  4,000  ตารางเมตร    เอกสารประกอบ ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาทอง เรื่องประประกาศผู้ชนการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านแบก หมู่ 7
 
    วันที่ลงข่าว
: 12 ต.ค. 2565
    ผู้ลงข่าว :