องค์การบริหารส่วนตำบลนาทอง อำเภอเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม : www.mknatong.go.th

 
 
จัดซื้อ-จัดจ้าง


รายงานสรุปผลการดเนินการจัดดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน 2565

    รายละเอียดข่าว

รายงานสรุปผลการดเนินการจัดดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน  กันยายน  2565    เอกสารประกอบ

รายงานสรุปผลการดเนินการจัดดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน 2565
 
    วันที่ลงข่าว
: 4 ต.ค. 2565
    ผู้ลงข่าว :