องค์การบริหารส่วนตำบลนาทอง อำเภอเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม : www.mknatong.go.th

 
 
งานจัดเก็บรายได้


ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาทอง เรื่องการขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ประจำปี พ.ศ.2566

    รายละเอียดข่าว

การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปปลูกสร้าง พ.ศ. 2562  ประจำปี พ.ศ.2566  ด้วยสถานการณ์เกิดดอุทกภัยหลายพื้นที่ เพื่อช่วยบรรเทาภาระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างของประชาชนที่ได้รับผลกระทบและความเสียหายจากสถานการณ์อุทกภัย โดยผู้เสียภาษีจะมีระยะเวลาเตรียมการชำระภาษีและผ่อนชำระภาษี ประจำปี พ.ส 2566 เพิ่มมากขึ้น และไม่ต้องเสียเบี้ยปรับและเงินเพิ่ม    เอกสารประกอบ ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาทอง เรื่องการขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ประจำปี พ.ศ.2566
 
    วันที่ลงข่าว
: 25 พ.ย. 2565
    ผู้ลงข่าว :