องค์การบริหารส่วนตำบลนาทอง อำเภอเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม : www.mknatong.go.th

 
 
 


องค์การบริหารส่วนตำบลนาทอง เข้ารับประกาศนียบัตรเชิดชูเกียรติ ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (ITA) อบต.นาทอง มีผลคะแนนระดับ A


วันศุกร์ที่ 9 ธันวาคม 2565 เวลา 09.45 น. นายบำเพ็ญ ปัญญา รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาทอง เป็นตัวแทน นายก  องค์การบริหารส่วนตำบลนาทอง เข้ารับประกาศนียบัตรเชิดชูเกียรติ ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (ITA) อบต.นาทอง มีผลคะแนนระดับ A ณ ห้องประชุมพระบรมธาตุนาดูน ศาลากลางจังหวัดมหาสารคาม ครับ

2022-12-10
2022-12-09
2022-12-07
2022-12-05
2022-11-01
2022-10-08
2022-10-07
2022-08-09
2022-08-09
2022-05-23