องค์การบริหารส่วนตำบลนาทอง อำเภอเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม : www.mknatong.go.th

 
 
รายงานการประชุมสภาฯ
ข้อมูลทั้งหมด 12 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 บันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาทอง สมัยสามัญที่ 1/2564 ครั้งที่ 1 ลงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564 [ 15 ก.พ. 2564 ]24
2 บันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาทองสมัยสามัญที่ 3/63 [ 2 ก.ย. 2563 ]164
3 บันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาทอง สมัยสามัญที่ 2/63 [ 2 ก.ย. 2563 ]161
4 บันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาทอง สมัยวิสามัญที่ 1/2563 ครั้งที่ 1 [ 10 มิ.ย. 2563 ]151
5 บันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาทอง สมัยสามัญที่ 1/2563 ครั้งที่ 1 [ 10 มิ.ย. 2563 ]147
6 บันทึกรายงานการประชุมสถาองค์การบริหารส่วนตำบลนาทอง สมัยสามัญที่ 4 ปี62 [ 1 ธ.ค. 2562 ]142
7 บันทึกรายงานการประชุมสถาองค์การบริหารส่วนตำบลนาทอง สมัยสามัญที่ 1 ปี62 [ 25 ก.ย. 2562 ]154
8 บันทึกรายงานการประชุมสถาองค์การบริหารส่วนตำบลนาทอง สมัยสามัญที่ 3/2 ปี62 [ 20 ส.ค. 2562 ]149
9 บันทึกรายงานการประชุมสถาองค์การบริหารส่วนตำบลนาทอง สมัยสามัญที่ 3/1 ปี62 [ 10 ส.ค. 2562 ]154
10 บันทึกรายงานการประชุมสถาองค์การบริหารส่วนตำบลนาทอง สมัยสามัญที่ 2 ปี62 [ 20 มิ.ย. 2562 ]144
11 บันทึกรายงานประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาทอง สมัยวิสามัญที่ 1/2561 ครั้งที่ 1 [ 17 เม.ย. 2561 ]153
12 บันทึกรายงานประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาทอง สมัยสามัญที่ 1/2561 ครั้งที่ 1 [ 13 ก.พ. 2561 ]144