องค์การบริหารส่วนตำบลนาทอง อำเภอเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม : www.mknatong.go.th

 
 
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
ข้อมูลทั้งหมด 9 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 สรุปข้อมูลสถิติการให้บริการ ณ จุดให้บริการ walk-in ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2565 - 30 กันยายน 2566 [ 2 ต.ค. 2566 ]2
2 สรุปข้อมูลสถิติการให้บริการ ณ จุดให้บริการ E-Service ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2565 - 30 กันยายน 2566 [ 2 ต.ค. 2566 ]1
3 สรุปข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการจำนวนผ้มารับบริการตามภารกิจหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ 2566 รอบ 6 เดือนแรก [ 10 เม.ย. 2566 ]23
4 สรุปสถิติการให้บริการประชาชน กองทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2565 รอบ 6 เดือน [ 1 ต.ค. 2564 ]98
5 สรุปสถิติการให้บริการประชาชน งานสวัสดิการสังคมสงเคราะห์ ประจำปีงบประมาณ 2565 รอบ 6 เดือน แรก [ 1 ต.ค. 2564 ]97
6 สรุปสถิติการให้บริการประชาชน งานศูนย์เด็กพัฒนาเด็กเล็ก ประจำปีงบประมาณ 2565 รอบ 6 เดือน แรก [ 1 ต.ค. 2564 ]99
7 สรุปสถิติการให้บริการประชาชน งานป้องกันและบรรเทาสารธารณภัย ประจำปีงบประมาณ 2565 รอบ 6 เดือน แรก [ 1 ต.ค. 2564 ]90
8 สรุปสถิติการให้บริการประชาชน งานไฟฟฟ้าสาธารณะ ประจำปีงบประมาณ 2565 รอบ 6 เดือน แรก [ 1 ต.ค. 2564 ]88
9 สรุปสถิติการให้บริการประชาชน งานก่อสร้างสาธารณูโภค ประจำปีงบประมาณ 2565 รอบ 6 เดือน แรก [ 1 ต.ค. 2564 ]88