วันพฤหัสบดีที่ 11 เมษายน 2567 นายกละเอียด ละเอียด บุญญาธิกูล เป็นประธานเปิดโครงการสืบสานและอนุรักษ์ประเพณีวิถีไทย ประจำปี 2567 ณ บริเวณองค์การบริหารส่วนตำบลนาทอง

  องค์การบริหารส่วนตำบลนาทองได้จัดกิจกรรมงาน "MOI Waste Bank Week - มหาดไทยปักธงประกาศความสำเร็จ 1 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 1 ธนาคารขยะ"

  องค์การบริหารส่วนตำบลนาทองได้จัดกิจกรรมงาน "MOI Wa...

  กิจกรรมวันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2567