องค์การบริหารส่วนตำบลนาทอง อำเภอเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม : www.mknatong.go.th

 
 
แผนอัตรากำลัง


ประกาศเรื่องหลักเกณฑ์เเละวิธีการประเมินผลการปฎิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล พนักงานครู ลูกจ้างประจำ

    รายละเอียดข่าว

ประกาศเรื่องหลักเกณฑ์เเละวิธีการประเมินผลการปฎิบัติงานของพนักงานส่วนตำบลพนักงานครู ลูกจ้างประจำ

    เอกสารประกอบ

ประกาศเรื่องหลักเกณฑ์เเละวิธีการประเมินผลการปฎิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล พนักงานครู ลูกจ้างประจำ
 
    วันที่ลงข่าว
: 13 ก.ค. 2563
    ผู้ลงข่าว : อบต.นาทอง