องค์การบริหารส่วนตำบลนาทอง อำเภอเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม : www.mknatong.go.th

 
 
ผลการประเมินผลแผนพัฒนา 4 ปี


ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาทอง เรื่อง ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาห้าปี (พ.ศ. 2561-2565) รอบเดือนเมษายน

    รายละเอียดข่าว

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาทองเรื่อง  ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาห้าปี (พ.ศ.  2561-2565) รอบเดือนเมษา    เอกสารประกอบ ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาทอง เรื่อง ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาห้าปี (พ.ศ. 2561-2565) รอบเดือนเมษายน
 
    วันที่ลงข่าว
: 10 พ.ค. 2563
    ผู้ลงข่าว : อบต.นาทอง