องค์การบริหารส่วนตำบลนาทอง อำเภอเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม : www.mknatong.go.th

 
 
การบริหารงานบุคคล


ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาทอง เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของพนักงานส่วนตำบล พนักงานครู

    รายละเอียดข่าว

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาทอง  เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของพนักงานส่วนตำบล  พนักงานครู

    เอกสารประกอบ ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาทอง เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของพนักงานส่วนตำบล พนักงานครู
 
    วันที่ลงข่าว
: 1 เม.ย. 2564
    ผู้ลงข่าว : อบต.นาทอง