องค์การบริหารส่วนตำบลนาทอง อำเภอเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม : www.mknatong.go.th

 
 
การบริหารงานบุคคล


คู่มือปฏิบัติงานธุรการและงานสารบรรณ

    รายละเอียดข่าว

คู่มือปฏิบัติงานธุรการและงานสารบรรณ    เอกสารประกอบ คู่มือปฏิบัติงานธุรการและงานสารบรรณ
 
    วันที่ลงข่าว
: 1 ธ.ค. 2564
    ผู้ลงข่าว : อบต.นาทอง