องค์การบริหารส่วนตำบลนาทอง อำเภอเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม : www.mknatong.go.th

 
 
การบริหารงานบุคคล


การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร ประจำปีงบประมาณ 2565

    รายละเอียดข่าว

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร  ประจำปีงบประมาณ  2565    เอกสารประกอบ การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร ประจำปีงบประมาณ 2565
 
    วันที่ลงข่าว
: 3 ม.ค. 2565
    ผู้ลงข่าว : อบต.นาทอง