องค์การบริหารส่วนตำบลนาทอง อำเภอเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม : www.mknatong.go.th

 
 
ผลการประเมินผลแผนพัฒนา 4 ปี


การติดตามประเมินผลยุทธศาสตร์ของ อบต.นาทอง

    รายละเอียดข่าว

การติดตามประเมินผลยุทธศาสตร์ของ  อบต.นาทอง  ปี 2561-2565

    เอกสารประกอบ

การติดตามประเมินผลยุทธศาสตร์ของ อบต.นาทอง
 
    วันที่ลงข่าว
: 24 มิ.ย. 2562
    ผู้ลงข่าว : อบต.นาทอง