องค์การบริหารส่วนตำบลนาทอง อำเภอเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม : www.mknatong.go.th

 
 
การบริหารงานบุคคล


มาตรฐานตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

    รายละเอียดข่าว

มาตรฐานตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

    เอกสารประกอบ

มาตรฐานตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
 
    วันที่ลงข่าว
: 1 ม.ค. 2561
    ผู้ลงข่าว : อบต.นาทอง