องค์การบริหารส่วนตำบลนาทอง อำเภอเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม : www.mknatong.go.th

 
 
ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
ข้อมูลทั้งหมด 20 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำปี 2567 [ 2 เม.ย. 2567 ]3
2 รายงานการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำปี 2567 [ 5 ม.ค. 2567 ]3
3 รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2566 [ 4 เม.ย. 2566 ]35
4 รายงานสรุปผลการจัดชื้อจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2566 [ 3 มี.ค. 2566 ]31
5 รายงานสรุปผลการจัดชื้อจัดจ้างในรอบเดือนมกราาคม 2566 [ 3 ก.พ. 2566 ]38
6 รายงานสรุปผลการจัดชื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 2565 [ 4 ม.ค. 2566 ]35
7 รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤศจิกายน2565 [ 5 ธ.ค. 2565 ]36
8 รายงานสรปผลการจัดชื้อจัดจ้างเดือน ในรอบเดือนตุลาคม 2565 [ 4 พ.ย. 2565 ]37
9 รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มีนาคม 2565 [ 4 เม.ย. 2565 ]121
10 รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2565 [ 3 มี.ค. 2565 ]117
11 รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มกราคม 2565 [ 3 ก.พ. 2565 ]116
12 รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2564 [ 6 ม.ค. 2565 ]118
13 รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤศจิกายน 2564 [ 3 ธ.ค. 2564 ]122
14 รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ตุลาคม 2564 [ 5 พ.ย. 2564 ]102
15 รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มีนาคม 2564 [ 5 เม.ย. 2564 ]110
16 รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564 [ 3 มี.ค. 2564 ]109
17 รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มกราคม 2564 [ 3 ก.พ. 2564 ]118
18 รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ธันวาคม 2563 [ 5 ม.ค. 2564 ]116
19 รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤศจิกายน 2563 [ 4 ธ.ค. 2563 ]114
20 รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ตุลาคม 2563 [ 5 พ.ย. 2562 ]116