องค์การบริหารส่วนตำบลนาทอง อำเภอเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม : www.mknatong.go.th

 
 
 


วันศุกร์ที่ 29 เมษายน พ.ศ.2565 ท่านนายกละเอียด บุญญาธิกูล พร้อมคณะผู้บริหาร อบต.นาทอง ร่วมท่านนายก อบจ.มหาสารคาม และ นายอำเภอเชียงยืนออกตรวจเยี่ยมชาวตำบลนาทอง ที่ได้รับความเสียหายจากพายุฤดูร้


วันศุกร์ที่ 29 เมษายน พ.ศ.2565 ท่านนายกละเอียด บุญญาธิกูล พร้อมคณะผู้บริหาร อบต.นาทอง ร่วมท่านนายก อบจ.มหาสารคาม และ นายอำเภอเชียงยืนออกตรวจเยี่ยมชาวตำบลนาทอง ที่ได้รับความเสียหายจากพายุฤดูร้อน พร้อมมอบขวัญกำลังใจประชาชนในเขตพื้นที่ ครับ

2022-12-10
2022-12-09
2022-12-07
2022-12-05
2022-11-01
2022-10-08
2022-10-07
2022-08-09
2022-08-09
2022-05-23