องค์การบริหารส่วนตำบลนาทอง อำเภอเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม : www.mknatong.go.th

 
 
 


จัดโครงการ ทำความดีด้วยหัวใจ และโครงการวันดินโลก ร่วมกับ อบต.นาทอง ในโครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ รวมทั้งสิ้น 3 โครงการ


วันจันทร์ที่ 5 ธันวาคม พ.ศ.2565 อำเภอเชียงยืน  จัดโครงการ ทำความดีด้วยหัวใจ และโครงการวันดินโลก ร่วมกับ อบต.นาทอง ในโครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ รวมทั้งสิ้น 3 โครงการ โดยมีท่านนายอำเภอเชียงยืน เป็นประธานเปิดพิธี ณ บริเวณนาแปลงใหญ่ตำบลนาทอง ครับ

2023-03-18
2023-03-17
2023-03-08
2023-02-22
2023-02-17
2023-02-10
2023-01-14
2022-12-10
2022-12-09
2022-12-07