องค์การบริหารส่วนตำบลนาทอง อำเภอเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม : www.mknatong.go.th

 
 
งานจัดเก็บรายได้
ข้อมูลทั้งหมด 19 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 แจ้งการประเมินเพื่อเสียยภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง [ 27 ก.พ. 2567 ]5
2 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาทอง เรื่องราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส. 1/2) ประจำปี 2567 ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 [ 30 ม.ค. 2567 ]6
3 แจ้งให้มารับและยื่นแบบแสดดงรายการเกี่ยวกับป้ายย (แบบ ภ.ป.๑) [ 12 ธ.ค. 2566 ]5
4 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาทอง เรื่องภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้าย [ 1 ธ.ค. 2566 ]5
5 ประชาสัมพันธ์ช่องทางการชำระภาษี ประจำปี 2567 [ 1 ธ.ค. 2566 ]5
6 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาทอง เรื่องบัญชชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2567 [ 15 พ.ย. 2566 ]6
7 รายงานผลการจัดเก็บรายได้ประจำปีงบประมาณ 2566 [ 3 ต.ค. 2566 ]8
8 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาทอง เรื่อง ลดภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างสำหรับการจัดเก็บภาษี ประจำปีภาษี พ.ศ. 2566 [ 22 มี.ค. 2566 ]32
9 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาทอง เรื่องการขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ประจำปี พ.ศ.2566 [ 25 พ.ย. 2565 ]45
10 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาทอง เรื่องการขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปีภาษี 2565 [ 18 เม.ย. 2565 ]117
11 แจ้งระชาสัมพันธ์การขยายเวลาการดำเนินการและลดค่าภาษีที่ดินและสิ่งลูกสร้างระจำปี 2565 [ 18 เม.ย. 2565 ]120
12 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาทอง เรื่องราคาประเมินทุนทรัพยย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1/2) ประจำปี พ.ศ.2565 [ 14 ม.ค. 2565 ]157
13 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาทอง เรื่องกำหนดขั้นตอนและระยะเวลาการดำเนินการภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2565 [ 30 ธ.ค. 2564 ]163
14 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาทอง เรื่องราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส๑) ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ [ 2 ก.พ. 2564 ]208
15 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาทอง เรื่องให้เจ้าของป้ายยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษีป้าย ประจำปี 2565 ต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ [ 30 ม.ค. 2564 ]245
16 ประกาศแบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี ๒๕๖๓ [ 22 พ.ย. 2562 ]381
17 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาทอง เรื่องแบบบัญชีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง [ 22 พ.ย. 2562 ]211
18 ชำระภาษีประจำปี 2562 [ 1 ก.พ. 2562 ]424
19 ชำระภาษีประจำปี 2561 [ 1 ก.พ. 2561 ]376