องค์การบริหารส่วนตำบลนาทอง อำเภอเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม : www.mknatong.go.th

 
 
จัดซื้อ-จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 236 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาทอง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกาศราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านแบกเชื่อมตำบลเหล่าบัวบาน หมู่ที่ 8 บ้านแบกสามัคคี ตำบลนาทอง อำเภอเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม กว้าง 4 เมตร ยาวรวม 2,020 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร [ 10 มิ.ย. 2567 ]1
2 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็มสายบ้านแบกเชื่อมตำบลเหล่าเหล่าบัวบาน หมู่ที่ 8 บ้านแบกสามัคคี ตำบลนาทอง อ.เชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม กว้าง 4 เมตร ยาวรวม 2020 เมตร หนาเฉลี่ 0.15 เมตร หรืมีพื้นที่ผิวจราจรคอนกรีตไม่น้อยกว่า 8080 ตารางเมตร พร้อมลงไหล [ 27 พ.ค. 2567 ]5
3 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็มสายบ้านแบกเชื่อมตำบลเหล่าเหล่าบัวบาน หมู่ที่ 8 บ้านแบกสามัคคี ตำบลนาทอง อ.เชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม กว้าง 4 เมตร ยาวรวม 2020 เมตร หนาเฉลี่ 0.15 เมตร หรืมีพื้นที่ผิวจราจรคอนกรีตไม่น้อยกว่า 8080 ตารางเมตร พร้อมลงไหล [ 27 พ.ค. 2567 ]1
4 ขออนุมัติประกาศเผยแพร่แผนการจัซื้อจัดจ้าง ประจำีงบประมาณ พ.ศ.2567 (คสล.บ้านแบกเชื่อมเหล่าบัวบาน ม.8) [ 27 มี.ค. 2567 ]7
5 ขออนุมัติประกาศเผยแพร่แผนการจัซื้อจัดจ้าง ประจำีงบประมาณ พ.ศ.2567 (ซื้อรถบรรทุกขยะ ) [ 27 มี.ค. 2567 ]7
6 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาทอง เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ หรืออิเล็กทรอนิกส์ เครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือ LED ขาวดำ จำนวน 1 เครื่อง (กองการศึกษา)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 25 มี.ค. 2567 ]7
7 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาทอง เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ตู้เหล็กเก็บแ้ม แบบ 40 ช่อง จำนวน 1 ตู้ (กองการศึกษา)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 22 มี.ค. 2567 ]8
8 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาทอง เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ตู้เหล็กบานเลื่อนกระจก ขนาด 4 ฟุต จำนวน 2 ตู้ (กองการศึกษา)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 22 มี.ค. 2567 ]7
9 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาทอง เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ตู้เหล็ก แบบ 2 บาน จำนวน 1 ตู้ (กองการศึกษา)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 22 มี.ค. 2567 ]6
10 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาทอง เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษาครุภัณฑ์สำนักงาน ชุดหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 2 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 19 มี.ค. 2567 ]5
11 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาทอง เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เพื่อใช้ภายใน อบต.นาทอง จำนวน 2 รายการ (สำนักปลัด)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 18 มี.ค. 2567 ]5
12 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาทอง เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้าง คสล.สายสี่แยกบ้านนางเกสร วิลัยศร บ้านแบก ม.1 ทำการก่อสร้าง คสล. ขนาดผิจราจร กว้าง 5 เมตร ยาวรวม 27 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร มีพื้นผิวจราจรไม่น้อยกว่า 135 ตารางเ [ 7 มี.ค. 2567 ]6
13 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาทอง เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษาครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องปรับอากาศขนา 25,000 บีทียู จำนวน 2 เครื่อง (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 5 มี.ค. 2567 ]4
14 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาทอง เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมากำจัดขยะมูลฝอย (ฝังกลบ) บริเวณที่สาธารณะ บริเวณคลองชลประทาน บ้านแบก บริเวณที่ สาธารณประยยชน์โคกหนองน้ำใส บ้านทัพม้า ม. 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 5 มี.ค. 2567 ]4
15 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาทอง เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ชุดหมึกเครื่องปริ้นเตอร์ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 4 มี.ค. 2567 ]5
16 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาทอง เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เพื่อใช้ในสำนักงาน อบต.นาทอง (สำนักปลัด) จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 1 มี.ค. 2567 ]5
17 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาทอง เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรักษาเครื่องปรับอากาศ หมายเลขครุภัณฑ์ 420-50-010 จำนวน 1 เครื่อง (กองสวัสดิการสังคม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 27 ก.พ. 2567 ]6
18 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาทอง เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เก้าอี้สำนักงาน จำนวน 2 ตัว (สำนักปลัด)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 24 ก.พ. 2567 ]4
19 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาทอง เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เก้าอี้สำนักงาน จำนวน 2 ตัว (กองสวัสดิการสังคม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 23 ก.พ. 2567 ]6
20 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาทอง เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ หรืออิเล็กทรอนิกส์ เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน (จอแสดงภาพขนาดดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว กองคลัง จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 14 ก.พ. 2567 ]5
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12